Siirry suoraan sisältöön

Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan

Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme ja siksi se on keskeinen osa kaikkea, mitä teemme. Arvolupauksemme on: teemme markkinointia, joka jättää jäljen.  Sitoudumme edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään oman toimintamme hiilijalanjälkeä kaikilta osin.  

  1.  Valitsemme energiatehokkaat tuotantolaitteet
  2. Valitsemme fossiilivapaan sähkön
  3. Valitsemme ympäristösertifioidut materiaalit 

 

Kompensoimme tuotantomme hiilijalanjäljen vuosittain. Tällä hetkellä yrityksellä on käytössä Hiilinieluntuottajien kompensaatiosertifikaatti. 

Verkosto

Green reality kumppani

Greenreality-kumppani

Greenreality Network on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kestävää kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verkostoon kuuluu 50 jäsentä: energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia ja pankki. Verkoston toimintaa operoi Lappeenrannan kaupunki.

Ilmastoteko-logo

Ilmastoteko

Saimaprint suoritti ilmastoteon Hiilinieluntuottajien kautta tukemalla Ilmastopainotteista metsänhoitoa 12, 34 Co2 tonnin verran. Luku pohjautuu Saimaprintin toiminnan aiheuttamiin päästöihin vuonna 2022. Saimaprint Oy hyvittää toimintansa hiilijalanjälkeä nyt jo toistamiseen Hiilinieluntuottajien kautta.

Luotettava kumppani -logo

Luotettava kumppani

Olemme virallisesti Luotettava Kumppani. Vaadimme ja varmistamme aina, että myös alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme täyttävät toimintaperiaatteemme mukaiset laatukriteerit, niin vastuugroup.fi -tilaajavastuutietojen, kuin operatiivisen toiminnankin osalta. Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden laadun takaamme työntekijöidemme pitkäaikaisella ammattitaidolla.

Ympäristöjohtaminen

Saimaprint Oy on rakentanut johtamismallin ja toimintavan laatujohtamisen ISO 9001-sertifikaatin ja ympäristöjohtamisen ISO 14001-sertifikaatin mukaisiksi. Yrityksellä on ollut käytössä ympäristöjärjestelmä vuodesta 2019 alkaen. Vuoden 2021 aikana yritykselle luotiin sertifikaattien mukainen laatu- ja ympäristöjohtamisen käsikirja, jossa on kuvattu yleiset johtamisen prosessit ja toimintamallit sekä muun muassa tilaus-toimitusprosessi.  

Laatujohtamisen sertifikaatin mukaista toimintatapaa on toteutettu osittain jo vuodesta 2019 alkaen, sertifikaatin mukaisesti johtamisjärjestelmä on otettu laajemmin käyttöön vuoden 2021 aikana. Johtaminen perustuu jatkuvaan parantamisen PDCA-menetelmään, jota tukee johtamisen vuosikello, säännölliset palaverikäytännöt sekä vuosisuunnitelmat.  

Vuosisuunnitelmiin on määritelty yritykselle ja sen toiminnalle merkittäviä mitattavia tavoitteita, joiden saavuttamista seurataan yrityksen johtoryhmässä sekä operatiivisissa kuukausipalavereissa koko henkilöstön toimesta. Käsittelemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteystietoja huolella GDPR-asetuksen mukaisesti. Hoidamme sopimukset, kirjanpidon ja taloushallinnon sekä tuotannonohjauksen täysin sähköisesti suojatuissa verkkoympäristöissä. Yhteistyö kanssamme on vaivatonta, läpinäkyvää ja helppoa.  

Toistaiseksi toiminnan laatua tarkkaillaan pääosin sisäisillä auditoinneilla. Huomioimme ympäristöasiat kaikessa toiminnassamme ja vaadimme tätä myös alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.