Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Monikanavaisen markkinoinnin keskiössä on kiinnostava sisältö

Monikanavaisen markkinoinnin keskiössä on kiinnostava sisältö

Markkinointi on murroksessa – perinteiset keinot tarvitsevat rinnalleen ketteriä suunnitelmia, jotka tukevat myyntiä ja ovat ajassa. Monikanavainen markkinointi tarkoittaa useiden sekä perinteisten että digitaalisten kanavien hyödyntämistä markkinoinnissa.

Monikanavaisella sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan dataan pohjautuvaa markkinointia, jonka keskiössä on asiakasta kiinnostava sisältö. Esimerkiksi datapohjainen digimarkkinointi huomioi, mitä asiakkaat hakevat verkosta ja se tukee orgaanista näkyvyyttä eri medioissa. Sisältömarkkinointi voidaan suunnitella monikanavaiseksi, jolloin se on kustannustehokasta ja monistuu parhaimmillaan yhdestä suunnitelmasta omiin, ansaittuihin, ostettuihin ja jaettuihin medioihin.

76% ostaa brändiltä, jonka kanssa ovat olleet vuorovaikutuksessa

Monikanavainen sisältömarkkinointi on markkinoijalle jopa elinehto: markkinointi on pirstaloitunut ja eri kohderyhmiä tavoitetaan hyvin eri tavoin. Esimerkiksi nuorta kohdeyleisöä ei enää tavoiteta Facebookista, vaan Instagramista tai TikTokista. Erilaisten kanavien käyttö antaa yritykselle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa monin eri tavoin. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden välitöntä vuorovaikutusta ja keskustelua, kun taas suoramarkkinointi tarjoaa henkilökohtaisempia viestejä.

Kun asiakkaat voivat antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluihin, se lisää sitoutumista brändiin. Kuluttajista 64 % haluaa olla vuorovaikutuksessa brändiin ja 76% kuluttajista ostaa mieluummin brändiltä, jonka kanssa on ollut vuorovaikutuksessa. Mitä paremmin tunnet asiakkaasi, sitä paremmin osaat markkinoida.

76% ostaa mieluummin brändiltä, joihin he tuntevat yhteenkuuluvuutta

Useiden kanavien käyttö voi auttaa vahvistamaan brändiä ja lisäämään sen tunnettuutta. On kuitenkin tärkeää pitää brändin ydinviesti, äänensävy ja visuaalinen ilme yhtenäisenä, jotta asiakkaat tunnistavat brändin helpommin eri yhteyksissä ja kanavissa. Johdonmukainen brändi eri kanavilla auttaa vahvistamaan brändi-identiteettiä ja se auttaa rakentamaan vahvempaa brändiä.
Vaikka brändiviestintä onkin johdonmukaista, tulee huomioida myös eri kanavien erityispiirteet ja kohdeyleisöt. Personoitu viestintä eri kanaviin resonoi eri käyttäjien kanssa säilyttäen samalla yleisen brändi-identiteetin.

Herätä kiinnostus, erotu ja sitouta

Markkinoinnin kultainen sääntö on: erotu tai kuole. Kun asiakas tekee harkintaa niin tuotteen tai palvelun ostosta, hän vertailee keskenään itselle tuttuja brändejä tai etsii tietoa. Markkinoijana et voi erottua, ellei brändisi löydy tai ole ostajan mielessä. Markkinoinnin tavoitteita tulee asettaa niin lyhyelle kuin pitkälle aikajänteelle. Vaikka tuotteesi olisi ylivoimainen, se ei voi myydä, jollei kukaan ole kuullut siitä.

Eri markkinointikanavat ovat merkityksellisiä erilaisissa ostopolun vaiheissa. Monikanavainen markkinointi mahdollistaa yritykselle olla mukana asiakkaan matkalla alusta loppuun, tarjoten tietoa ja vaikuttamalla päätöksentekoon. Monikanavaisen markkinoinnin avulla yritys voi nopeasti reagoida markkinoiden muutoksiin ja säätää kampanjoitaan tarvittaessa.

On tärkeää muistaa, että tehokkaaseen monikanavaiseen markkinointiin liittyy suunnittelua, seurantaa ja jatkuvaa optimointia. Analysoimalla kampanjoiden suorituskykyä eri kanavissa yritys voi oppia paremmin kohdeyleisöstään ja parantaa tulevia markkinointistrategioitaan.